Nieuws

 • Waterstof, Wiebes en onze Welvaart

  © Karin

  Een reflectie van Sven Ringelberg van het werkbezoek: waterstof, en daarop volgende inhoudelijke sessie bij Lely met o.a. Eric Wiebes over onze welvaart. Lees verder

 • Wat doen Thematische Netwerken?

  Na 73 seconden wil ook jij lid worden van een thematisch netwerk. Er zijn er ongeveer 20. Voor iedereen dus iets dat aansluit bij eigen interesse. We hopen natuurlijk dat je je bij ons aansluit en zien & horen je graag op een van onze bijeenkomsten. Lees verder

 • Ontvang onze nieuwsbrief!

  Blijf vrijblijvend op de hoogte van onze bijeenkomsten en andere interessante ontwikkelingen op het gebied van Economische Zaken en Innovatie (EZI). Wij betrekken u graag bij onze activiteiten! Naast de bijeenkomsten hebben we daarom ook diverse social media kanalen. Lees verder

 • Sluit onderwijs voldoende aan om meest concurrerende economie te blijven?

  11 oktober − Nederland scoort hoog vanwege de open en dynamische economie, een goede fysieke en digitale infrastructuur, stabiel macro-economisch beleid, een goed opgeleide bevolking, een doelmatige overheid en goed functionerende instituties. Lees verder

 • De economische impact van Stikstofproblematiek

  10 oktober − De "Commissie Remkes" heeft recent het eerste advies met betrekking tot Stikstofproblematiek gepresenteerd. Ondertussen lijkt Nederland op slot te staan. De impact voor ondernemers en andere projecten is enorm. Na de boeren zullen de bouwbedrijven op 30 oktober op het Malieveld staan vanwege de impact van het huidige stikstofbeleid. Het technische dossier ligt bij het Ministerie LNV. De economische impact omvat echter veel meer sectoren dan enkel LNV. De VVD zoekt bedrijven op en gaat met u in gesprek. Lees verder

 • Het internet is aan vernieuwing toe

  12 juni − Toenemend ongemak over datareuzen vraagt om persoonlijke data-soevereiniteit. En dat vraagt om een bijeenkomst! Drie verschillende perspectieven van drie experts. Zij leiden het gesprek, over deze technologische ontwikkelingen, in. Kamerleden Jan Middendorp en Martin Wörsdörfer zullen tevens hun reflectie geven, en luisteren naar uw vragen, zorgen en adviezen om vervolgens concreet met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan in de Kamer. Jan Middendorp diende onlangs al een initiatiefvoorstel in voor toezicht op AI. Lees verder

 • Klimaat - Kansen & Innovaties, een Brussels perspectief van Europarlementariër Jan Huitema

  © Karin

  29 april − Op zaterdag 13 april gingen Jan Huitema, Eric Wiebes en Dilan Yeşilgöz met het publiek in gesprek over Klimaat: Kansen & Innovaties. Aangezien Nederland de ontwikkelingen mbt het Klimaat niet alleen aan kan pakken, maar daar in ieder geval de EU voor nodig heeft, hierbij een extra kijkje achter de schermen bij Jan Huitema in Brussel. Zowel het Klimaat, als landbouw (NL wereldwijd 2e exporteur van landbouwproducten) zitten in zijn portefeuille. Lees verder

 • Werkbezoek SpaceNed: kansen voor MKB

  26 februari − Op 15 februari was de VVD te gast bij het bedrijf ISIS in Delft. Een spannende naam voor een spannend bedrijf dat zich met ruim 100 medewerkers richt op mini-satellieten, veelal voor wetenschappelijke doeleinden. De bijeenkomst was n.a.v. de agenda van Europarlementariër Caroline Nagtegaal en een initiatief van de brancheorganisatie voor Nederlandse ruimtevaartbedrijven, SpaceNed. Naast ISIS waren ook de bedrijven Airborne, Cosine, Hyperion Technologies en VanderSat vertegenwoordigd. Nederland blijkt uniek in de wereld vanwege de aanzienlijke verzameling MKB-bedrijven, waar je in de ruimtevaart doorgaans grotere spelers verwacht, zoals Airbus Defense & Space. Lees verder

 • Praat mee in het Energy Lab!

  04 februari − Heb jij een goed idee mbt het klimaat? Ga in gesprek met o.a. Klaas Dijkhoff en Michael Shellenberger in het Jongeren Energy Lab! Lees verder

 • V-factor voor TN EZ & Innovatie (EZI)

  29 november − Hierbij de aftermovie van het VVD-festival, waar we met veel mensen over de netwerken hebben gesproken, mensen zelf natuurlijk de debat-boksring in konden gaan, én wij de V-factor in ontvangst hebben mogen nemen! Lees verder

 • We zijn benieuwd naar jouw ideeen over het pensioen

  08 november − We hopen dat vooral ook ondernemers en MKB mee zullen praten over dit onderwerp. Er wordt zo vaak gesteld: verplicht pensioen voor zzp. Maar: hoezo? ZZP is dat BV of eenmanszaak? En wat als ik iemand aan neem; is pensioen dan niet meer verplicht? Lees verder

 • Volstaat het geweldsmonopolie van de overheid nog wel in cyberspace?

  21 september − Seminar op 3 oktober 15.30 Den Haag Lees verder

 • Expertsessie Cybersecurity - in gesprek met Arno Rutte

  © Paul Haseloop

  29 juni − Het thematisch netwerk EZ & Innovatie organiseert verschillende typen bijeenkomsten. Eén ervan is de expertsessie. Hierbij gaan we met een groep, goed voorbereide experts, met elkaar in gesprek om Kamerleden inhoudelijk te voorzien van input. Op 13 juni heeft Arno Rutte ons uitgenodigd om met hem in te gaan op de aspecten die hij heeft ervaren op het gebied van Cybersecurity. Voor de diverse invalshoeken is deze bijeenkomst georganiseerd door twee thematische netwerken: EZI "is NL a safe place to do business"/ het vestigingsklimaat en economische kansen; J&V vanuit het oogpunt van o.a. veiligheid, cybercrime en waar digitale en fysieke veiligheid elkaar raken. Lees verder

 • Expertsessie Aanbesteden - Ondernemers & Inkopers in gesprek met Martin Wörsdörfer

  © Hugo Bellaart

  18 mei − Als voorbereiding op het AO Aanbesteden op 24 mei, waarin de Aanbestedingswet uit 2012 geëvalueerd zal worden en aandacht besteed wordt aan de Actieagenda Beter Aanbesteden, heeft Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) ons als Thematisch Netwerk EZ & Innovatie gevraagd om een bijeenkomst te organiseren om met mensen uit het veld, de échte ervaringsdeskundigen, om tafel te kunnen zitten. Lees verder

 • Het verdienvermogen van Nederland!

  22 november − Robotisering en technologische ontwikkelingen bieden kansen voor het Nederlandse verdienvermogen, maar hebben tevens grote impact op oa de arbeidsmarkt en onderwijs. Tijd voor een discussie met experts om over dit onderwerp een beter beeld te kunnen vormen, waarin zowel zorgen maar vooral kansen aan bod komen! Lees verder

 • Financiën ontmoet EZ - Gaat InvestNL ondernemers verder helpen?

  02 november − Afgelopen jaren was er veel innovatie in de financiële sector, bv. Fintech. Merken ondernemers daar voldoende van of zit regelgeving nieuwe businessmodellen in de weg? Is kritiek op de markt voor kredietverstrekking terecht? Wat brengt Invest-NL, en.. is dat geen overheidsconcurrentie? Lees verder

 • De rol van gemeenten bij de energietransitie

  20 oktober − In het regeerakkoord zijn de ambities uit Parijs bevestigd door af te spreken dat in 2030 49% CO2 -reductie moet worden gerealiseerd. Net als de zorgtaken een aantal jaar geleden, komt nu wederom een belangrijke taak de kant op van de gemeenten. Gemeenten spelen namelijk een essentiële rol in het behalen van deze ambitie! Met de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht delen de Energie-experts van het Thematisch Netwerk EZ en Innovatie graag hun kennis met u, om u te helpen goed voorbereid met het belangrijke thema energietransitie aan de slag te gaan. In de bijlage vindt u de presentatie van Detlef van zaterdag 28 oktober in Weert. Lees verder

 • NL cybersecure: a safe place to do business?

  09 augustus − Cybersecurity is in rap tempo prominent onderwerp geworden. Recente incidenten hadden grote impact, zoals de Cyberaanval waarbij oa. terminals in de Rotterdamse Haven stil kwamen te liggen. Een goede reden om extra aandacht aan dit onderwerp te schenken! Tijd voor een event! Lees verder

 • Werkgeverschap weer aantrekkelijk maken

  17 maart − Erik Ziengs (VVD) en Hans Biesheuvel (ONL voor Ondernemers) in gesprek met ondernemers over het aantrekkelijker maken van werkgeverschap. Lees verder

 • Ondernemers Event: 'Investeren of potverteren'

  02 maart − Ondernemers zijn de motor van onze economie. Het zijn ondernemers zoals u die telkens weer investeren in nieuwe ideeën en innovatie, die ons land steeds slimmer, duurzamer en welvarender maken. Jullie zorgen voor banen. En daarom is jullie visie en input belangrijk voor politici! Ga in gesprek met Eric Wiebes en Erik Ziengs, en vele anderen! Lees verder