Wat doen Thematische Netwerken? & Hoe word ik lid?!

(Bekijk eerst onderstaande video). 

Binnen het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie (EZI) hebben we 4 onderwerpen waar we ons structureel op richten - en aan die 4 onderwerpen zijn ook bestuursleden gekoppeld die Kamerleden van advies voorzien. 

Dit zijn: 
- ondernemerschap, MKB & regelgeving 
- innovatie - zowel digiaal (cybersecurity) als fysieke innovaties
- energie & klimaat 
- macroeconomische vraagstukken 

EZI organiseert ruwweg 3 typen events: 
  • expertsessies - ronde tafel opstelling; locatie: meestal in de fractiekamer in Den Haag. Hierbij dienen de deelnemers zich gedegen voor te bereiden (via "huiswerk") en gaan we gezamenlijk concreet 1 of max. 3 vragen beantwoorden;
  • seminar - theater opstelling; locatie: bij voorkeur buiten Den Haag. Hiervoor nodigen we meestal diverse sprekers uit. Bijvoorbeeld voor het geven van een inleiding, gevolgd door een interactieve sessie. Soms wordt een inleiding mede verzorgd door een politicus;
  • werkbezoek: een organisatie treedt op als gastheer. We krijgen een presentatie over de organisatie o.a. met aspecten die je graag mee wilt geven aan "Den Haag" (of Brussel); een rondleiding; en een reflectie van een Kamerlid. 

Wij sluiten al onze sessies (bij voorkeur) af met een netwerkborrel of netwerklunch. 
& Al onze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk ook toegankelijk voor niet-VVD-leden. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan voor zowel leden als niet-leden via: mijnvvd

Hoe word je lid van EZI? 
VVD-leden kunnen in mijnvvd naar tabblad Mijn Gegevens gaan, en daar vervolgens bij Mijn netwerken één of meerdere thematische netwerken aanvinken. Je bent daarmee "lid" (of: vriend). 

Niet-VVD-leden kunnen een mail sturen naar: strategie@vvd.nl ; aanmelden voor events (via: mijnvvd) kan echter ook een keer zonder lidmaatschap. Dus kom zeker eens kijken!  (Tevens: op dit moment is het introductielidmaatschap van VVD á 25 euro - en daarmee: alle thematische netwerken - goedkoper dan het lidmaatschap van 1 netwerk..) 


Zet cookies aan om de video te tonen.