Kernenergie: Mark Harbers legt uit waarom we het nodig hebben

Plan
Het plan is nodig omdat we in 2050 met elkaar vrijwel geen CO2 meer willen uitstoten. Dat is afgesproken om de opwarming van de aarde en alle problemen die dat met zich meebrengt, zoals een stijgende zeespiegel, tegen te gaan. De VVD staat volledig achter dit klimaatdoel. Maar dan moeten we wel alle middelen kunnen inzetten. Met alleen zonnepanelen en windmolens komen we er niet. Immers, de zon schijnt niet altijd, het kan windstil zijn en er wordt nog gewerkt aan bruikbare manieren om overtollige stroom uit zon en wind op te slaan. Je hebt dus een achtervang nodig en dan valt er steeds minder te kiezen. Want we stoppen met steenkool. Aardgas gebruiken we nog volop tot 2050, maar moeten we na het stoppen van de Groninger gaswinning steeds vaker uit Rusland importeren. En biomassa, altijd bedoeld als tussenoplossing, krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek.


Daarom moet Nederland een zekere en stabiele stroomvoorziening hebben op basis van verschillende energiebronnen. Waarom zouden we daarbij uitgerekend de meest duurzame en efficiënte daarvan, kernenergie, taboe verklaren, zoals andere partijen doen?

Voordelen
De voordelen van kernenergie zijn legio: het is CO2-vrij, het is de krachtigste energiebron die er is en anders dan zonne- en windparken kost een kerncentrale weinig ruimte, niet onbelangrijk in het kleine Nederland. Met kernenergie is Nederland bovendien een stuk minder afhankelijk van gas uit landen waarmee we liever zo weinig mogelijk zakendoen.

Wij vinden op de lange termijn kernenergie daarom onmisbaar om écht iets tegen klimaatverandering te doen in plaats van er alleen over te praten.

Investeren
Als de politiek er pal voor gaat staan en er geld voor vrijmaakt, wordt het aantrekkelijker om te investeren in kerncentrales. Daar profiteren we op lange termijn van, en daar is het ons om te doen. Het klimaatakkoord richt zich op 2030, maar ook daarna moet er nog heel veel worden gedaan om 100% schone stroom in 2050 te hebben. Omdat de vergunningverlening en de bouw van kerncentrales een aantal jaar in beslag neemt, moeten we nu daar nu mee aan de slag. Zodat er tijd is voor het maken van zorgvuldige plannen en om te leren van andere landen. Het geeft ons bovendien de tijd om het hardnekkige maar onterechte beeld dat kernenergie onveilig zou zijn weg te nemen.


Wij weten zeker dat Nederlanders dan zullen inzien dat kernenergie een onmisbaar deel van de oplossing voor het klimaatprobleem is.

Onze kernboodschap en veelgestelde vragen over kernenergie vind je hier.Namens de Tweede Kamerfractie,

Mark Harbers
Woordvoerder Energie en Klimaat 

Zet cookies aan om de video te tonen.