Waarom netwerkvriend worden?

Ben jij liberaal denkend, voel je je betrokken bij minimaal één van de thema's van het Ministerie van EZK: ondernemerschap, MKB en regelgeving, innovaties (digitaal, cyber security, high tech en maakindustrie), bredere macro-economische vraagstukken óf Energie & Klimaat. En vind je het interessant om je (professionele) netwerk uit te breiden? Dan ben je bij ons, EZI, op de juiste plaats!

Allereerst bedankt voor je interesse, want vriend worden van ons Thematische Netwerk EZI, geeft ons de bevestiging dat we op de juiste wijze bezig zijn.
Verder belangrijk: EZI is niet hetzelfde als lid zijn van de VVD! (Als VVD-lid kan je wél gratis vriend worden van het thematisch netwerk.) Op dit moment geldt dat je voor slechts 25 euro lid kunt worden van de VVD en daarmee aan kunt sluiten bij meer dan 15 thematische netwerken; anders betaal je 30 euro per jaar per netwerk.

Wat doen we?
Het Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie (EZI) organiseert door het hele land bijeenkomsten op het gebied van:
ondernemerschap, MKB en regelgeving, innovaties (digitaal, high tech,  maakindustrie), bredere macro-economische vraagstukken én energie en klimaat.

Bij al onze bijeenkomsten is minimaal 1 VVD woordvoerder (Tweede Kamerlid) aanwezig. Én al onze bijeenkomsten zijn open, dus: voor iedereen toegankelijk.   


DRIE TYPE BIJEENKOMSTEN
Om de onderwerpen op de meest geschikte wijze te benaderen, organiseren wij ruwweg 3 type bijeenkomsten (maar staan open voor alternatieven): 

1.     Expertsessies

Dit zijn sessies waarbij we van de deelnemers een gedegen voorbereiding en voorkennis over een bepaald onderwerp verwachten. Geen “gezellige powerpoint presentaties” maar meteen de diepte in. Er kan van deelnemers vooraf input gevraagd worden, die je digitaal dient aan te leveren. Meestal is de setting: ronde tafel.
Doel: concreet enkele vooraf geformuleerde vragen beantwoorden. Enkel dan is de bijeenkomst geslaagd.
Toegevoegde waarde: als expert zal je visies van andere experts kunnen bevragen, ontkrachten, aanvullen of bevestigen. Hierdoor krijgt de woordvoerder (Kamerlid) een meer compleet beeld dan wanneer hij/zij een individueel gesprek met jou (of andere expert) heeft. Chatham House Rules zijn van toepassing.
Je krijgt de kans om je visie onder de aandacht te brengen bij Tweede Kamerleden, inzichten in ontwikkelingen vanuit de Kamer en tevens kan je je netwerk uitbreiden met andere professionals. 

2.     Werkbezoeken

Zoals de term aangeeft: we gaan op bezoek op een locatie waar een specifieke casus speelt. We vernemen dan de ins & outs van de sector en/of regio. Deze bijeenkomsten zijn zowel qua inhoud, opzet en aantal deelnemers, sterk afhankelijk van de host. Het kan zijn een bedrijfspresentatie, rondleiding, mogelijkheid voor reflectie en discussie, soms gevolgd door een netwerk lunch of drankje. Maar niks is verplicht. Indien je ons wilt uitnodigen: geweldig, laat het ons weten!
Doel: kansen en bedreigingen van de uitwerking van wet- en regelgeving in de praktijk te laten zien; exposure voor organisaties.
Deelnemers krijgen de kans om een kijkje te nemen bij de host. Waar mogelijk mee te denken, ideeën tot een next level te brengen of verbindingen te leggen. 

3.     Seminars/ presentaties/ alle bijeenkomsten niet nadrukkelijk aangekondigd met “werkbezoek of expertsessie” – meestal in theateropstelling

We nodigen experts uit om een presentatie te geven van een onderwerp. Dit kan informatief zijn of juist een aanleiding tot een discussie. Bijeenkomsten die geweest zijn, zijn bijvoorbeeld “hoe te handelen met protectionistisch beleid van andere grootmachten”; ondernemers events; Cyber security: is Nederland a safe place to do business?, een digitale geweldsinstructie; kansen en ontwikkelingen op het gebied van robotisering; en natuurlijk: energietransitie, klimaat & innovaties.
Aanwezige Kamerleden zitten, net als andere aanwezigen, gewoon in de zaal, stellen vragen en geven een reflectie, of we gaan na de presentaties een discussie met hen aan.
Doel: onderwerpen aan de orde stellen die niet altijd direct op de agenda van Kamerleden staan, maar er volgens ons wel op zouden moeten staan.
Ons laten informeren over onderwerpen waar we maatschappelijke impact van zien, maar waar we de toelichting van experts voor nodig hebben om ze te bevatten. Vervolgens kunnen we onze vragen meteen voorleggen aan de inleiders of de Kamerleden.
De opzet van dit soort events is laagdrempelig: iedereen is welkom en voorbereiding voor aanwezigen is niet nodig. De toegevoegde waarde van deze kennisoverdracht, vragen en discussie is zeer waardevol. Het geeft een beeld van zorgen en kansen van onderwerpen die nog niet op deze wijze op de agenda gezet zijn, of gaat in op de uitwerking van wet- en regelgeving.
Tevens is het voor jou een mooie kans om zich over een actueel onderwerp te laten informeren en andere geïnteresseerden te ontmoeten. 

Voor alle bijeenkomsten geldt: aanmelding is nodig. Dit staat per event aangegeven (meestal via mijnvvd)

En tevens geldt voor alle bijeenkomsten: deze zijn open voor zowel leden van VVD, als niet-leden! Dus informeer anderen!


What's in it for me?

·       Het netwerk EZI biedt je een unieke kans om te sparren met VVD politici: waaronder Eerste en Tweede Kamerleden, Staatsecretarissen, Ministers en Europarlementariërs; (inter)nationale topsprekers, CEO’s, maar ook hoogleraren en andere ervaringsdeskundigen. 

·       Het netwerk is ontstaan vanuit de VVD, maar is zodanig opgezet dat het toegankelijk is voor iedereen die het interessant vindt om over maatschappelijke thema's te spreken. Elkaar ontmoeten en het uitwisselen van kennis staan centraal. 

·       Een netwerk verbonden aan een politieke partij brengt mee dat politici onze ideeën en vragen makkelijk mee kunnen nemen naar Den Haag of Brussel: korte lijntjes & laagdrempelig.

·       Jouw input is niet enkel welkom, maar vooral ook waardevol, en biedt jou de kans invloed uit te oefenen op beleidsvorming en mee te praten over belangrijke thema’s die iedereen in Nederland en Europa aangaan! 

Kortom: Doe mee, Denk mee!

Aanmelden bij EZI netwerk
Voor VVD-leden: meld je aan via mijnVVD.nl. En vink in het overzicht van “Mijn netwerken” het Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie, aan. Lid worden is in dit geval gratis.

Aanmelden voor niet-VVD-leden. Voor 30 euro per jaar ben je onze waardevolle Netwerkvriend. Je hebt dan toegang tot alle bijeenkomsten van het netwerk en je bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan het netwerk zodat we veel evenementen kunnen (blijven) organiseren! Tevens ontvang je (met grote onregelmatigheid) onze informatieve nieuwsbrief.

Stuur een mail naar: strategie@vvd.nl en geef aan dat je je aan wilt sluiten bij EZI!

Wij hopen je snel te ontmoeten!
Tevens hebben wij online diverse kanalen om in contact te blijven. Facebook, Twitter en Linkedin. Wij hopen dat je je ook hierbij aanmeldt.

Zelf iets organiseren? Wij zijn altijd op zoek naar interessante locaties voor werkbezoeken, samenwerkingen of mensen die iets willen organiseren. Aan enkel voorstellen met “jullie zouden eens..“, hebben we niks; we hebben de handen nodig om het uit te voeren: locatie, sprekers, programmering. Heb jij zo’n actieve houding, voor het organiseren van slechts 1 event of een langere commitment (zie: vacatures): wij bieden de mogelijkheden en vernemen graag van je! 

Tot snel!