"We zijn rijker geworden, maar hebben het niet gemerkt."

Zoals in de video verteld, is het volgens Minister Wiebes: "..belangrijk om extra te investeren in innovatie, ons onderwijs nog beter te maken, de industrie te verduurzamen en mensen in staat te stellen meer te gaan werken. Zo blijft Nederland aantrekkelijk om in te wonen en te ondernemen en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst geld overhouden in de huishoudportemonnee."

De Minister heeft de Kamer hier vervolgens over geïnformeerd via bijgevoegde Kamerbrief.

NB. Deze video & teksten dateren van “voor coronamaatregelen in Nederland”

Zet cookies aan om de video te tonen.