De economische impact van Stikstofproblematiek

Veel projecten zijn door de stikstof maatregelen stil komen te liggen. Bedrijven en ondernemers in allerlei sectoren, maar ook mensen die graag een huis willen kopen of automobilisten zijn hierdoor geraakt. M.b.t. de stikstof is er een adviescommissie; de oplossingen voor ondernemers zijn er echter nog niet.

Om ervaringen uit de praktijk goed te kunnen inventariseren organiseert de Brabantse VVD een multidisciplinaire bijeenkomst waarvoor zij ook Kamerleden hebben uitgenodigd. Het beleid rondom stikstof wordt tenslotte in Den Haag bepaald; de uitwerking ligt veelal op Provincie en Gemeentelijk niveau. 

Om tot constructieve oplossingen te komen, dienen Statenleden en Kamerleden gezamenlijk aan de slag te gaan. 

Als EZI faciliteren we de discussie en brengen we partijen bij elkaar; in dit geval het bedrijfsleven met politici. We organiseren hierover daarom een bijeenkomst: de economische impact van de stikstofproblematiek.

Meer info over de bijeenkomst en de documenten behorende bij het stikstofdossier van de "adviescommissie Remkes" staan op: https://ezi.vvd.nl/activiteiten/15025/economische-impact-van-stikstofproblematiek