Het internet is aan vernieuwing toe

De aanvankelijke euforie over de democratisering van informatie en onderlinge verbondenheid is omgeslagen in een ander beeld: het internet vormt een bedreiging voor de democratie, het fragmenteert de samenleving en een beperkt aantal digitale platforms ontleent ongekende macht en waarde aan de exploitatie van data afkomstig van individuele burgers. De decentrale infrastructuur van het internet heeft geleid tot geconcentreerde platformaties als Google (Alphabet), Amazon, Facebook, Apple (GAFA) en Microsoft, maar ook tot de Chinese reuzen Tencent en Alibaba. Het besef dringt door dat het anders moet en diverse particuliere initiatieven zien het licht. De EU kwam met de GDPR (AVG) en PSD2, maar die lijken het pleit vooralsnog niet te beslechten. Hoe nu verder? Welke opties zijn er? Welke infrastructuur missen we om onze rechten uit de AVG en PSD2 ook daadwerkelijk uit te kunnen oefenen? In dit mini-symposium wordt de context geschetst, worden kernvragen aan de orde gesteld en komen oplossingsrichtingen aan bod.

Weten hoe u met deze experts: Linda Kool (Rathenau Instituut), Wouter van Noort (NRC) en Douwe Lycklama (Innopay) of de Kamerleden in gesprek kan. Alle info over de bijeenkomst op maandag 24 juni vindt u op: ezi.vvd.nl/activiteiten