HET INTERNET IS AAN VERNIEUWING TOE

Toenemend ongemak over datareuzen vraagt om persoonlijke data-soevereiniteit

De aanvankelijke euforie over de democratisering van informatie en onderlinge verbondenheid is omgeslagen in een ander beeld: het internet vormt een bedreiging voor de democratie, het fragmenteert de samenleving en een beperkt aantal digitale platforms ontleent ongekende macht en waarde aan de exploitatie van data afkomstig van individuele burgers. De decentrale infrastructuur van het internet heeft geleid tot geconcentreerde platformaties als Google (Alphabet), Amazon, Facebook, Apple (GAFA) en Microsoft, maar ook tot de Chinese reuzen Tencent en Alibaba. Het besef dringt door dat het anders moet en diverse particuliere initiatieven zien het licht. De EU kwam met de GDPR (AVG) en PSD2, maar die lijken het pleit vooralsnog niet te beslechten. Hoe nu verder? Welke opties zijn er? Welke infrastructuur missen we om onze rechten uit de AVG en PSD2 ook daadwerkelijk uit te kunnen oefenen? In dit mini-symposium wordt de context geschetst, worden kernvragen aan de orde gesteld en komen oplossingsrichtingen aan bod.

Linda Kool
Senior-researcher van het Rathenau Instituut, thema-leider van de Digitale Samenleving
Linda houdt zich bezig met maatschappelijke en ethische kwesties van (opkomende) digitale technologie, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering van werk, Internet of Things, robotisering en kunstmatige intelligentie. Wat betekenen deze technologieën voor onze autonomie, privacy en veiligheid en ongelijke machtsverhoudingen? Welke spelregels zijn van belang?

Wouter van Noort
Redacteur economie en technologie voor NRC Handelsblad
Wouter schrijft met name over technologie en media. Hij werkte eerder voor Elsevier en de NOS. In zijn boek 'Is daar iemand?' deed hij uit de doeken hoe fabrikanten ons verslaafd maken aan de smartphone. Daarnaast is hij gastdocent aan de Rijksuniversiteit Leiden. Een – geleende – uitspraak van hem: ‘first we shape our tools, thereafter our tools shape us’.

Douwe Lycklama à Nijeholt
Mede-oprichter van adviesbureau Innopay en mede-auteur van het boek ‘Alles Transactie’
Douwe Lycklama is founding partner van Innopay, een internationale adviespraktijk gespecialiseerd in digitale transacties op het gebied van data, betalen en identiteit. Veel van het werk vindt plaats op het snijvlak van klantproposities, technologische mogelijkheden en wijzigende wetgeving. Bekende projecten zijn o.a. iDEAL, eHerkenning en iSHARE. Zijn recente boek over het transactioneel internet, ‘Alles transactie’, is recent tot Managementboek van 2019 uitgeroepen.

Na deze inleidingen gaan we met de aanwezigen in gesprek. Onder de aanwezigen zullen ook Tweede Kamerleden Jan Middendorp (informatiesamenleving, identiteit) en Martin Wörsdörfer (digitalisering, mededinging) zijn. Zij zullen ongetwijfeld ook vragen hebben, maar tevens een reflectie geven op hetgeen in deze bijeenkomst aangedragen wordt. 

Praktisch
Inloop: 15:30 uur
Start programma: 16:00 uur; einde 18:30 uur 

Locatie 
The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58 2511 CJ, Den Haag 
Deze locatie is op loopafstand van het Centraal Station Den Haag


Zoals alle bijeenkomsten van EZ & Innovatie is deze bijeenkomst open; je hoeft dus geen lid te zijn van de VVD om wel zeer welkom te zijn. We hopen daarmee alle geïnteresseerden de 24e te ontmoeten.  

Toegang gratis.