Klimaat - Kansen & Innovaties, een Brussels perspectief van Europarlementariër Jan Huitema

© Karin

Ik kijk terug op een zeer geslaagde bijeenkomst in Wageningen op 13 april, waar ik samen met Eric Wiebes en Dilan Yeşilgöz met het publiek in gesprek ging over Klimaat: Kansen & Innovaties.

Ik zet mij al vijf jaar in Brussel in om onze liberale boodschap onder de aandacht te krijgen. Er zijn veel grote vraagstukken waar Europa mee te maken heeft, die Nederland niet alleen kan oplossen. Denk hierbij aan onderwerpen als klimaatverandering, milieu en veiligheid. Samenwerken is dan cruciaal, want samen staan we sterker.

Klimaat
Klimaatverandering staat hoog op de Europese agenda en dat is niet voor niets. Stijgende temperaturen, extremer weer en een stijgende zeespiegel laten duidelijk zien dat we actie moeten ondernemen. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, moeten we broeikasgassen terugdringen. Europese samenwerking is daarbij cruciaal. Het klimaat kent geen grenzen en dus krijgen alle lidstaten hier mee te maken.

Deze afspraken moeten wat mij betreft zo veel mogelijk Europees vastgelegd worden, om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te behouden. Het kan niet zo zijn dat wij volop investeren in innovaties, maar dat andere landen geen stapje extra zetten. Een gelijk speelveld is essentieel om de ambitieuze doelstellingen te halen.

Bovendien moeten we voorkomen dat we van te voren al technologieën uitsluiten. Een mix van verschillende technologieën is noodzakelijk om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.

Landbouw
Ik ben ervan overtuigd dat ook de Nederlandse landbouw een rol kan spelen om deze uitdagingen aan te gaan. De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal toonaangevend dankzij de lage milieu impact. Ondanks onze kleine oppervlakte, zijn we tweede voedselexporteur ter wereld!

Als melkveehouder weet ik als geen ander tegen welke uitdagingen boeren aanlopen. Boeren krijgen veel te verduren wat betreft maatschappelijke kritiek, en bijvoorbeeld milieu- en klimaatuitdagingen.

Europese regels
Ik wil voorkomen dat onze boeren worden belemmerd door starre Europese regels. De landbouwsector is het meest gebaat bij een beleid waar innovatie mogelijk is en duurzaam resultaat gestimuleerd wordt. Waarbij we op Europees niveau gezamenlijk doelen stellen, maar de boer zelf aan het roer blijft en zelf bepaalt hoe de doelen behaald worden. Europese regels moeten ondernemerschap en innovatie faciliteren in plaats van frustreren.

23 mei
En nu? Nu wil ik graag door! Niet voor mijzelf, maar voor voor de Nederlandse boer, tuinder en ondernemer. Die staan bij mij op nummer 1. Want volgens mij kan de Europese Unie nog beter. We moeten obstakels voor Nederland en Nederlandse ondernemers wegnemen, zodat we kunnen blijven innoveren en ondernemen. Stem daarom 23 mei op de VVD.