Jan Huitema

Jan Huitema is lid van de commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Een zeer belangrijk onderwerp voor de Nederlandse economie, en mede vanuit die rol daarom regelmatig als gast aanwezig bij de bijeenkomsten van Thematisch Netwerk EZ & Innovatie.

Daarnaast is hij lid van de milieucommissie. Tevens is Jan lid van de delegatie voor betrekkingen met Canada. Namens de ALDE fractie is Jan gedeeld coördinator voor het landbouwbeleid.