Werkbezoek SpaceNed: kansen voor MKB

Op 15 februari was de VVD te gast bij het bedrijf ISIS in Delft. Een spannende naam voor een spannend bedrijf dat zich met ruim 100 medewerkers richt op mini-satellieten, veelal voor wetenschappelijke doeleinden. De bijeenkomst was n.a.v. de agenda van Europarlementariër Caroline Nagtegaal en een initiatief van de brancheorganisatie voor Nederlandse ruimtevaartbedrijven, SpaceNed. Naast ISIS waren ook de bedrijven Airborne, Cosine, Hyperion Technologies en VanderSat vertegenwoordigd. Nederland blijkt uniek in de wereld vanwege de aanzienlijke verzameling MKB-bedrijven, waar je in de ruimtevaart doorgaans grotere spelers verwacht, zoals Airbus Defense & Space.

Er zijn in totaal maar liefst 41 kennisbedrijven aangesloten bij SpaceNed - vrijwel zonder uitzondering MKB - dat enerzijds leunt op de uitstekende reputatie van relevante opleidingen zoals Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, en anderzijds het European Space Research & Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. Het is goed om te weten dat de sector een toegevoegde waarde realiseert van ongeveer €600 miljoen met 7.000 werknemers. Behalve kennis op het gebied van ruimtevaart zelf, is ook sprake van kennisopbouw op aanpalende terreinen als miniaturisering, robotisering en materiaalgebruik.

Een tweede dimensie vormt de betekenis voor de Nederlandse wetenschap op het gebied van klimaatonderzoek, astronomie, instrumenten en remote sensing. Tot slot is er nog een derde dimensie die onderbelicht blijft. De toepassingen vanuit de ruimtevaart zijn van onschatbare waarde voor andere sectoren, zoals communicatie, logistiek, landbouw, klimaat, defensie en veiligheid. Daarmee kwalificeert de industrie zich veeleer als enabler van toepassingen. Zo werkt Cosine bijvoorbeeld aan meetapparatuur vanuit de ruimte die op een resolutie van een voetbalveld near-realtime de vochtigheid kan meten van landbouwgrond. Een dergelijke toepassing is van onschatbare waarde voor veel landen die met droogte kampen.

Qua instroom van mensen zijn o.a. zowel (natuurlijk) TU Delft maar ook Universiteiten van Leiden en Nijmegen en de TU Eindhoven, ‘leveranciers’. De sector leunt daarnaast op instrumentmakers vanuit het MBO.

Programma’s  

De opzet van deelname aan de internationale programma’s is, dat voor elke lidstaat geldt dat een financiële bijdrage vanuit de overheid aan de European Space Agency (ESA) vereist is, om vervolgens als bedrijven in te mogen schrijven.

Nederland heeft op tal van terreinen een sterke positie op de wereldmarkt, maar in geval van onder-inschrijving van Nederland wordt zo’n positie ondermijnd. SpaceNed hoopt dat Nederlandse bedrijven zich kunnen blijven inschrijven op optionele programma’s op het gebied van klimaat, veiligheid en de ontwikkeling van sleuteltechnologie voor landbouw en water. Hiermee kunnen de bijhorende sectoren hun mondiale koploperspositie behouden (of verwerven) dankzij de ruimtevaart.

Vanwege de brede impact van het onderwerp was een diverse delegatie VVD’ers aanwezig: Europarlementariër Caroline Nagetegaal-van Doorn en Tweede Kamerleden Hayke Veldman en Martin Wörsdörfer, de fractievoorzitter van Delft Bart Smals, en Karin Thomas en Hugo Bellaart van het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie.

We hopen dit onderwerp zeker vaker op de agenda te zetten. Indien er n.a.v. dit bericht vragen of suggesties zijn, stuur dan a.u.b. een bericht naar secretaris @ ezi.vvd.nl. Bedankt!