Karin Thomas

OVER MIJ
Ik ben geboren en getogen in Brabant, en daar woon ik nu opnieuw, maar ik heb ook in Costa Rica en Vietnam gewoond. Na mijn studies aan Tilburg en Wageningen University, ben ik ondernemer geworden. Ik geef organisaties strategisch advies waarbij ik mondiale ontwikkelingen & trends omzet in praktische gevolgen & activiteiten; concepten van nieuwe verdienmodellen: geld verdienen aan duurzaamheid.

VVD
Ik ben sinds 2010 actief voor de VVD op landelijk niveau als (destijds) partijcommissielid. Ik mocht in deze functie gevraagd en ongevraagd advies geven aan vn. Kamerleden. Ik heb dat gedaan voor LNV en Economische Zaken. Deze laatste commissie is omgezet naar het mooie thematische netwerk Economische Zaken en Innovatie, waar ik sinds 26 sept. 2016 voorzitter van mag zijn. Een nieuw open netwerk zowel voor VVD-leden als niet-leden gerelateerd aan onderwerpen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

THEMA & PERSOONLIJK DRIJFVEREN
Mijn ambitie is meer mensen te betrekken bij de maatschappelijke thema's. Dit doe ik als voorzitter van dit netwerk op het gebied van: Innovatie, Energie, Duurzaamheid, Ondernemerschap en Macro-economische vraagstukken. 

Ik wil mij zo inzetten voor ondernemers in Nederland. Ik doe dit door mensen, organisaties, kennisinstellingen, politiek, ondernemers etc met elkaar te verbinden, o.a. door een open communicatie en het organiseren van diverse activiteiten. Ik vind het belangrijk dat mensen zich ook buiten verkiezingstijd gehoord voelen, en zet mij daar dus voor in. Tevens bezitten 'mensen van buiten de politiek' veel kennis en ervaren zij hoe de wet- & regelgeving écht tot uiting komt. D.m.v. inhoudelijke discussies hoop ik dat politici in staat zijn betere keuzes te maken. En in ieder geval zou het mooi zijn om de kloof tussen het bedrijfsleven, de samenleving en de politiek te dichten. 

We organiseren bijeenkomsten op verzoek van politici om hen inhoudelijk te ondersteunen bij hun agenda's. Andersom leggen we ook aan hen voor wat wij zelf signaleren/ wat bij ons binnen komt via onze netwerkleden. Tafelvoorzitters zijn hiervoor op hun thema's aanspreekpunten. Daarnaast organiseren we ook regelmatig bijeenkomsten met andere (thematische) netwerken, omdat er overlap is van thema's. Ook hier is merkbaar dat de bestuurlijke inrichting (portefeuilleverdeling / hokjes) niet overeenkomt met de praktijk: maatschappelijke problemen vallen veelal onder meerdere 'bestuurlijke labels', en wie moet je dan aanspreken?/ wie pakt het op?

Ideeën en helpende handen zijn altijd welkom! Mail ons daarvoor: secretaris EZI