Innovatie & energie

Let op: (ook) het maximum aantal inschrijvingen voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, vragen we je vriendelijk je af te melden, zodat mensen die op de wachtlijst staan, kunnen worden toegelaten. Bedankt!

© Karin

We werken heel graag samen met lokale/ regionale/ thematische netwerken (en andere organisaties). Dit keer is de samenwerking met (lokaal netwerk) VVD Maassluis en gaan we discussiëren over innovaties in de energie. Voorafgaand aan dit hoofdprogramma heeft VVD Maassluis ook een excursiemogelijkheid georganiseerd betreffende: waterstof en wonen in Rozenburg.

We staan voor grote veranderingen de komende 20-30 jaar. Welke innovaties kunnen ons helpen de komende 10 jaar? Door te focussen op mogelijkheden willen we een positieve discussie voeren. 

Op vrijdagmiddag 8 november 2019 zijn we te gast bij Lely; het bedrijf dat Innovatie als kern van haar bedrijfsstrategie heeft. In het programma een aantal praktijk-innovators, alsmede de politieke insteek van enkele VVD-politici.

Omdat wij bij Lely in Maassluis te gast zijn, gelden er regels waar wij ons aan moeten houden.

  • Graag zoveel mogelijk carpoolen of met de fiets komen, er is een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. (Mensen die met de excursie mee gaan: meld je aan voor de bus!) Neem per auto/ fiets een geprinte flyer mee!
  • Tijdens de rondleiding geen foto's te maken in de fabriekshal.


Programma

14.30 uur Ontvangst en inloop bij Lely 

15.00 uur Start programma
onder leiding van gespreksleider Tweede Kamerlid Arne Weverling (EZK) 

15.00 uur Visie van de minister EZK: Eric Wiebes

15.30 uur Introductie Lely
Dhr. Andre van Troost, Lely, VP Customer Care over ‘Farming Innovators’

15.50 uur Toegepaste waterstoftechniek
Dhr. Albert van der Molen, Stedin. In Rozenburg draait een proefproject waarbij aardgas vervangen is door waterstofgas. Een veelbelovende techniek. 

16.10 uur Visie vanuit Provinciale Staten
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland voor VVD Floor Vermeulen
Wat kunnen we de komende 4 jaar verwachten vanuit de provincie?

16.30 uur Paneldiscussie 
Paneldiscussie met vragen uit de zaal

17.15 uur einde programma


Om de doorstroming te verbeteren vragen wij u om bij de portier de flyer te laten zien, dit kan zowel middels een print als digitaal. Als u toch met de auto komt, wilt u de flyer dan achter de voorruit plaatsen? 

Als u met de fiets komt, dan graag ook de flyer uitnodiging printen en meenemen.


Aanmelden

Zoals alle bijeenkomsten waarbij EZI betrokken is, is de bijeenkomst open voor ook niet-VVD-leden. Leuk als u dus anderen op de hoogte brengt van dit event! 
Omdat we te gast zijn bij Lely is aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via een mail naar:  aanmelden@vvdmaassluis.nl

Bij het aanmelden graag doorgeven: uw naam en woonplaats en of u VVD lid bent*

Vermeld tevens u wel/niet deel neemt aan de excursie in Rozenburg (max. 45 deelnemers) - deze excursie heeft inmiddels het maximum aantal inschrijvingen bereikt. 

Kijk voor de laatste updates op de website van VVD Maassluis.