Volstaat het geweldsmonopolie van de overheid nog wel in cyberspace?

Er is groeiend onbehagen over de veiligheid in cyberspace. In de klassieke opvatting over veiligheid is het de taak van de overheid die te bieden. Maar het digitale domein is grotendeels privaat terrein en daarom is in de praktijk sprake van een intensieve publiek-private samenwerking. De regelgeving is echter nog niet zover. Want private partijen moeten vooralsnog wél lijdzaam toezien wanneer hun cyber-veiligheid, of die van hun klanten, wordt bedreigd. De overheid is zelfstandig onvoldoende weerbaar. Wordt het niet tijd voor een geweldsduopolie, en hoe moet die eruit zijn?

Daarover gaan Inge Philips, partner van Deloitte Risk Services, Jeremy Butcher, CTO van Fox-IT en Brigade-generaal Prof. Dr. Paul Ducheine in gesprek met de zaal én met VVD-Tweede Kamerleden Antoinette Laan, Tobias van Gent en Martin Wörsdörfer.

Hier wil je bij zijn. En dat kan! Meer informatie over het programma en aanmelden, zie: ezi.vvd.nl/activiteiten Cybersecurity weerbaarheid verhogen met een digitale geweldsinstructie