De rol van gemeenten bij de energietransitie

© Karin

In november 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs gesloten. Mede hierdoor wordt energie in toenemende mate duurzaam opgewekt. Dit kan grootschalig gebeuren, denk hierbij aan -offshore- windparken, zonneweides, biomassacentrales, etc. Maar ook lokaal wordt meer en meer energie duurzaam opgewekt, zoals zonnepanelen op daken, biogas, kleinschalige windturbines, warmtekoudeopslag, etc.

Het regeerakkoord bevestigde de ambities uit Parijs nogmaals door af te spreken dat in 2030 49% CO2 -reductie moet worden gerealiseerd. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het behalen van deze ambitie.

André Bosman is Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder van onder andere het thema Energie.

Detlef Meijer is vicevoorzitter van het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie en verantwoordelijk voor het cluster Energie & Duurzaamheid.

Na een inleiding van Detlef zijn Andre en Detlef met de aanwezigen op zaterdag 28 oktober in Weert, in gesprek gaan over de rol die u als gemeente kunt, wilt en wellicht zou moeten nemen in deze energietransitie.

Het is gegaan over onderwerpen als: “Hoe kan de Energietransitie op een liberale grondslag plaatsvinden?”, “Wat betekent de afschaffing van de gasaansluitplicht voor ons en onze inwoners? “, “Hoe kan ik mijn bewoners stimuleren energie te besparen?”; “Welke vormen van warmtelevering zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?”; “Hoe bepaal ik wat de optimale energiesysteem voor onze gemeente?”; “Welke kennis en vaardigheden hebben wij nodig in onze gemeentelijke organisatie om deze rol goed te kunnen invullen?”; “Wat betekent dit voor mij als bestuurder; burgemeester en wethouder?”; “Met welke partijen kunnen/moeten we samenwerken?”.

Net als de zorgtaken een aantal jaar geleden, komt nu wederom een belangrijke taak de kant op van de gemeenten.

De presentatie van Detlef Meijer is te vinden in de bijlage bij dit bericht: een mooie vertaling van het regeerakkoord in praktische implicaties voor gemeenten.

Wij kijken ernaar uit om verder met u te discussiëren en u te informeren om u te helpen goed voorbereid met het belangrijke thema energietransitie aan de slag te gaan. Meld u zich daarom aan als vriend van het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie, en Energie.