Werkgeverschap weer aantrekkelijk maken

Erik Ziengs (VVD) en Hans Biesheuvel (ONLvoor Ondernemers) in gesprek met ondernemers over het aantrekkelijker maken van werkgeverschap. Bijvoorbeeld administratieve rompslomp is soms een molensteen voor kleine bedrijven. Vooral als medewerkers langdurig ziek zijn en re-integratie niet lukt. Dat wil de VVD veranderen. 

De VVD bepleit maximaal 1 jaar doorbetaling bij ziekte voor dit soort kleine bedrijven. Hier kunnen zij zich dan vrijwillig voor verzekeren.

De pijn ontstaat vooral in het 2de jaar van ziekte. Dan moet de werkgever de werknemer elders zien te plaatsen, een arbeidsdeskundige inschakelen en het UWV de situatie laten beoordelen. Dat moet voor kleine bedrijven verdwijnen.

Tot de 90-tiger jaren betaalde je een verplichte, collectieve premie bij een bedrijfsvereniging. Die premies liepen enorm op. Evenals het aantal arbeidsongeschikten. Daarom werd de Wet Poortwachter in het leven geroepen. Daarmee werden werkgever én werknemer gezamenlijk verantwoordelijk voor re-integratie. En elke ondernemer kon zelf zijn verzekering regelen.

Het Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie (EZI) organiseert regelmatig bijeenkomsten met politici en andere experts waarbij we met u in gesprek gaan.
Wilt u hiervoor ook uitgenodigd worden? Meld u zich dan vrijblijvend aan via: secretaris@ezi.vvd.nl Ook input van thema's of interessante locaties om een bezoek te brengen, vernemen we graag. 


De video opgenomen & gemonteerd door: Kees Huysman - waarvoor dank!

Zet cookies aan om de video te tonen.