Thierry Aartsen

Binnen Ministerie EZK woordvoerder op de onderwerpen: Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk, MKB, Digitalisering, Europese Structuurfondsen, ATR (regeldruk)