Hoe innoveren we ons de crisis uit? Een masterplan gericht op ondernemerschap & MKB

Tevens is dit de laatste kans om input te leveren voor het verkiezingsprogramma op het gebied van Ondernemerschap & MKB. De roadshow die gestart was om input voor het verkiezingsprogramma op te halen, is helaas gestrand. De input die we in één van die eerste sessies opgehaald hebben op het gebied van MKB is waardevol!, maar: “pre-corona”.

We organiseren daarom een aanvullende digitale bijeenkomst! Zowel gericht op de actualiteit als met deze actualiteit in gedachte: oog op het verkiezingsprogramma. Welke lessen nemen we mee? 

Grote organisaties roepen de regering op om de Green Deal te omarmen en zo met innovaties duurzaamheidsdoelen versneld te realiseren.

Willen wij dit ook als ondernemers en het MKB?
Er wordt gesproken over "de crisis uit investeren", maar hoe ziet dat er dan uit? 
Waartoe roepen wij de regering op om sterker uit de corona-crisis te komen? 

En wat is van die voorstellen relevant voor de langere termijn, zodat het zin heeft om het op te nemen in het verkiezingsprogramma - verkiezingen maart 2021. 

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, zal de sessie inleiden. ONL heeft o.a. via hun ondernemersapp veel waardevolle gegevens opgehaald bij ondernemers. Dit geeft interessante inzichten en we zijn erg blij dat Hans die met ons wil delen. 

Herkennen we ons erin? Welke kant willen wij uit? Hebben wij ook een oproep, zoals de top van multinationals zich laat horen?

Kortom: 

"Hoe investeren én innoveren we ons de crisis uit?" Een masterplan voor de lange termijn, gericht op Ondernemerschap & MKB.

We gaan het woensdagavond 1 juli samen invullen en vervolgens als input aan de verkiezingsprogrammacommissie doorgeven. 

Datum: woensdag 1 juli
Tijdstip: 20:00u - 21:30u
Locatie: digitaal - nadere info volgt na aanmelding 
Aanmelden, zoals altijd, via: mijnvvd


Natuurlijk zijn ook pre-corona onderwerpen nog steeds relevant voor het verkiezingsprogramma. We vragen jullie daarom om alle realistische voorstellen voor het verkiezingsprogramma als bondige stelling met korte onderbouwing (max. 100 woorden!) te mailen naar: secretaris@ezi.vvd.nl 
Doe dit uiterlijk zondag 28 juni.
DEADLINE IS GEPASSEERD - BEDANKT VOOR JULLIE INPUT! WE NEMEN HET MEE IN DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE SESSIE WOENSDAG.

Enkele relevante recente ontwikkelingen (en daarbij: rapporten) betreffen het Rapport van de Commissie Borstlap: die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht heeft;
en het Pensioenakkoord

De omvang van het Rapport van de Commissie Borstlap "In wat voor land willen wij werken" overschrijdt de uploadcapaciteit van deze website; daarom de url naar de 4 delen van het rapport en in de bijlage enkel de Brief. 
Tevens bevat het Pensioen akkoord diverse aanvullende bijlagen; indien u daarin geïnteresseerd bent: Documenten tbv Pensioenakkoord.