VVD Pensioendag

Kom meepraten op de Pensioendag! Hoe ziet een liberaal pensioenstelsel eruit? Bestaat dat eigenlijk wel..? Het huidige stelsel kent voordelen, maar zeker ook nadelen. In een sterk veranderende samenleving is het stelsel in de huidige vorm onhoudbaar. Terwijl de SER nog door onderhandelt over het pensioenstelsel, hebben wij deze dag georganiseerd om liberale input te verzamelen.

Een multidisciplinair onderwerp waar diverse thematische netwerken samenwerken om een interessante interactieve bijeenkomst te bieden over het pensioen. Het onderwerp pensioen raakt iedereen: jong of oud, zelfstandigen, MKB, werknemer of werkgever.

Verschillende Thematische Netwerken (EZI, Financiën, JOVD, Seniorennetwerk, Werk en Inkomen en Young Professionals) hebben als aftrap voor discussies een liberale pensioenschets opgesteld (zie bijlage).
We zijn benieuwd wat er hiervan na afloop overeind blijft! 

In de schets worden pensioen-opties aangegeven, waarna in deelsessies per doelgroep uitgebreid ingegaan zal worden op specifieke aspecten. Daar is uiteraard veel ruimte voor constructieve input, vragen of zorgen. Zo kunnen we Kamerlid Roald van der Linde verschillende perspectieven meegeven. Zorg dus dat je mee praat! want..

Er wordt vaak gesteld: verplicht pensioen voor ZZP. Maar: "hoezo?" ZZP is dat BV of eenmanszaak? En wat als ik iemand aan neem; is pensioen dan ineens niet meer verplicht? Of bedoelen 'ze' met ZZP eigenlijk eenmanszaken? Hoe zit het tegenwoordig met DGA's en pensioenopbouw?
Als ondernemer krijg je echt niet het gevoel dat mensen, met kennis van pensioenen, je taal spreken.
Pensioensparen verplichten voor iedereen? Wat is daar liberaal aan? Wat als het geld beter rendeert in mijn bedrijf; ook goed voor mijn oude dag, en ik heb de liquiditeit nodig voor mijn bedrijfsvoering. Óf ik heb de marges niet om structureel zo veel opzij te kunnen zetten dat ik kan voldoen aan die pensioenpremies.
En.. wat gebeurt er eigenlijk met dat verplicht afgestane pensioengeld bij mijn overlijden?

Nogmaals: dit onderwerp is te belangrijk om aan anderen over te laten, dus meld je aan.

Het programma ziet er als volgt uit:

09:30 – 10:15 Ontvangst met koffie en thee

10:15 – 11:30 Plenair programma met o.a. presentatie liberale pensioenschets

11:30 – 12:30 Eerste ronde parallelle deelsessies:

-          Jonge werknemer;

-          Senior werknemer;

-          Gepensioneerde;

-          Klein MKB;

-          Werkgever

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Tweede ronde parallelle deelsessies

14:30 – 15:10 Plenaire terugkoppeling

15:10 – 15:20 Afsluitende opmerkingen Roald van der Linde

15:20 – 17:00 Borrel


De inschrijvingen zijn geopend en het event staat in het overzicht op: MijnVVD
Ook niet-VVD-leden zijn van harte welkom. Je kan een account aanmaken op MijnVVD en je op die manier inschrijven; je bent hiermee geen VVD lid geworden.