Het Verdienvermogen van Nederland!

Belangrijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, demografie, globalisering, technologie, urbanisering en sterk wijzigende consumentenvoorkeuren hebben grote gevolgen voor onze samenleving op termijn, en meer specifiek: voor ons verdienvermogen als economie. We gaan in deze bijeenkomst in op twee domeinen die van groot belang zijn voor ons verdienvermogen: Arbeidsmarkt en Onderwijs. Welke kansen bieden die nieuwe ontwikkelingen en wat is nodig om die te verzilveren? Trendwatcher Yuri van Geest zal hiervoor aftrappen met inspirerende inzichten.

Er zijn ook zorgen vanuit de samenleving: worden alle banen straks overgenomen door robots? Vrachtwagens die zelf rijden, etc. Maar we zien ook zeker kansen, en zijn optimistisch: 
- sterke arbeidsmarkt omarmt robotisering en versterkt ons competitief vermogen;
- opleidingsbasis goed voor doorpakken naar moderne onderwijstoekomst in leven lang leren visie;
- technologie is de basis van "uitvindingsindustrie" NL. (Het hoogste deel BNP komt uit Brabant waar ook de maakindustrie is.) 
Kortom: omarm techniek en werk met techniek om er alles uit te kunnen halen en nieuwe domeinen te ontwikkelen om verdienvermogen te vangen.  

We zijn blij dat diverse experts enthousiast zijn om hierover met u in discussie te gaan! Zodat u een eigen beeld kan vormen over de kansen. 

Tweede Kamerleden Martin Worsdorfer en Hayke Veldman zullen aanwezig zijn!


De volgende 3 experts zullen een inleiding verzorgen: 

Vervolgens zullen we met de experts en Kamerleden een interactieve paneldiscussie hebben over robo-tech en het verdienvermogen van Nederland. Welke boodschap wilt u onze politici op dit onderwerp meegeven?


Logistieke informatie:

Datum:              Zaterdag 9 december
Inloop:         
     9:00 uur, ontvangst met koffie en thee
Programma:  
    9:30 uur – 12:30 uur
Lunch:           
    12:30 uur –13:30 uur
Locatie:               
Bilthoven 
                          Profbronkhorstlaan 10, gebouw 84 (Gebouw The Brown Paper Company) 
Kosten:               15,00 euro inclusief lunch

Deze bijeenkomst is openbaar voor zowel leden alsniet-leden. Breng anderen dus vooral op de hoogte van dit event!

Aanmelden & betalen kan via: mijnvvd