Financiën meets Economische Zaken

Hoe kan de financiële sector de economie nog beter van dienst zijn? En wat is de rol van de overheid hierin?

Een wereld zonder financiële sector is bijna niet meer voor te stellen. Of het nu gaat om betaaldiensten, kredietverlening, hypotheken, verzekeringen of kapitaalmarkten; de financiële sector is de smeerolie van de economie.

De afgelopen jaren was er veel innovatie in de financiële sector, al dan niet onder de noemer Fintech. Merken ondernemers daar voldoende van? Of zit regelgeving nieuwe businessmodellen in de weg? Ondernemers die geen lening kunnen krijgen zijn soms van mening dat de markt voor kredietverstrekking niet goed werkt, maar is dat wel zo? De overheid wil via Invest-NL EUR 2,5 mrd ter beschikking stellen voor startups, scale-ups, export en innovatieve projecten. Dat terwijl in de financiële sector al tijden gezegd wordt dat het probleem niet een tekort aan geld, maar aan goede ideeën is. Welk probleem lost Invest-NL dus op en is dit geen overheidsconcurrentie?

Het Thematisch Netwerk Financiën en het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie van de VVD organiseren samen een discussieavond met ondernemers, bankiers, politici en geïnteresseerden over al deze onderwerpen. Kom donderdag 16 november hierover met ons meepraten.

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de discussies zullen worden ingeleid door drie topsprekers:

  • dhr. Pim van Ballekom - vicepresident van de EIB
  • dhr. Hans Biesheuvel - o.a. ondernemer, investeerder, commissaris bij NPEX en oprichter van ONL voor Ondernemers
  • dhr. Wilfred Nagel -  voormalig Chief Risk Officer van ING 

In verband met de aanstaande portefeuilleverdeling in de Tweede Kamerfractie is op het moment van deze aankondiging nog niet bekend welke Kamerleden zullen aanschuiven. We gaan zeker relevante Kamerleden voor deze avond uitnodigen. Voor u dus de kans om met nieuwbenoemde Kamerleden in gesprek te gaan.

Logistieke informatie:
Datum:                Donderdag 16 november
Inloop:                 19:00
Programma:       19:30 – 22:00
Locatie:               Tweede Kamer, Den Haag - legitimatie nodig bij entree! Ingang: Lange Poten

De bijeenkomst is open voor zowel VVD-leden als niet-leden. Neem dus gerust een introducé mee of breng andere geïnteresseerden op de hoogte. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht - anders komt u niet door de beveiliging.
Aanmelden voor VVD-leden kan via MijnVVD, echter alleen als u zich heeft aangemeld als lid van het Thematisch Netwerk Financiën en/of van het Thematisch Netwerk EZ & Innovatie. Dit kan door naar MijnVVD te gaan en een thematisch netwerk van interesse aan te vinken.
Introducés kunnen zich ook aanmelden via MijnVVD en dienen hiervoor een eigen account aan te maken. (Dit is géén lidmaatschap en verplicht hen tot niks.) 

We verwachten van alle aanwezigen dat zij zich van tevoren inlezen over de onderwerpen; dit om minder tijd te hoeven besteden aan presentaties en meer aan interactie.

Als voorbereiding hebben we voor u:

- 4 documenten ontvangen van de EIB
- 4 documenten mbt Invest NL
- En het online bericht waarin dhr. Wilfred Nagel zijn perspectief geeft over financiering - waarvan we vermoeden dat het voor een interessante discussie zal zorgen: 
Fundfestival: Er is voldoende geld voor het MKB, 6 sept. 2017


Tijdens de bijeenkomst werd verwezen naar het WB Report "Doing Business", waar Nederland gerankt wordt op plaats 32 (zie p. 4) en vervolgens in het landenoverzicht (p. 182) te zien is dat we op nr 105 staan als het aankomt op Getting Credit.
Klik op de link om het rapport te downloaden (het is te groot om bijgevoegd te worden aan de lijst).


We vonden het geweldig u in groten getale ontmoet te hebben! En nogmaals dank voor uw input!

Hartelijke groet,

Bestuur Thematisch Netwerk Financiën, en;
Bestuur Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie