SCHRIJF MEE aan het verkiezingsprogramma

Aangezien (ervarings)deskundigen en betrokkenen zich aansluiten bij de thematische netwerken zullen wij een actieve rol hebben in het aandragen van thema's (en teksten) voor het VVD verkiezingsprogramma 2021. We organiseren diverse sessies met elk hun eigen focus om de onderwerpen goed aan bod te laten komen. Grijp je kans en schrijf mee!

Op de activiteitenpagina van onze EZI website staan de bijeenkomsten aangekondigd onder de naam Verkiezingsprogrammasessie, gevolgd door het thema dat die bijeenkomst behandeld zal worden.
Er zullen steeds nieuwe thema's bij komen; op dit moment zijn er vier gepland. Houd de pagina goed in de gaten en save the date(s) om een bijdrage te kunnen leveren. 

Er zijn sessies die georganiseerd worden door de verkiezingsprogrammacommissie (aangegeven met * in titel), én er zijn thema's die we zelf als thematisch netwerk organiseren - waarbij we de commissieleden uitnodigen. Daarmee verschillen de bijeenkomsten echter van opzet en aanpak. 

De laatste bijeenkomst, is een digitale bijeenkomst en wordt gehouden op woensdagavond 1 juli, gericht op het thema Ondernemerschap.

Meer info waaronder indienen input: https://ezi.vvd.nl/activiteiten/16128/hoe-innoveren-we-ons-de-crisis-uit-een-masterplan-gericht-op-ondernemerschap-mkb


Tot snel!