Wat doen Thematische Netwerken?

Binnen het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie (EZI) hebben we 4 onderwerpen waar we ons structureel op richten - en aan die 4 onderwerpen zijn ook bestuursleden gekoppeld die Kamerleden van advies voorzien. 

Dit zijn: 
- ondernemerschap, MKB & regelgeving - olv Joep Stassen
- innovatie - olv Hugo Bellaart
- energie - olv Kim op den Kamp 

En aangezien ook Klimaat aan het Ministerie van Economische Zaken is toegevoegd, kun je ons ook daarvoor benaderen, neem daarvoor of voor vragen m.b.t. "cross-overs" tussen Netwerken of andere samenwerkingen contact op met de voorzitter van het Thematisch Netwerk EZ & Innovatie: Karin Thomas

Overige inhoudelijke vragen of opmerkingen over het netwerk, mail naar: secretaris @ezi.vvd.nl
Algemene vragen of vragen over het lidmaatschap? Mail naar: strategie @vvd.nl 
Meer informatie over "de mensen van EZI", zie: ezi.vvd.nl | mensen

EZI organiseert ruwweg 3 typen events: 
  • expertsessies - ronde tafel opstelling; locatie: meestal in de fractiekamer in Den Haag. Hierbij dienen de deelnemers zich gedegen voor te bereiden (via "huiswerk") en gaan we gezamenlijk concreet 1 of max. 3 vragen beantwoorden;
  • seminar - theater opstelling; locatie: bij voorkeur buiten Den Haag. Hiervoor nodigen we meestal diverse sprekers uit. Bijvoorbeeld voor het geven van een inleiding, gevolgd door een interactieve sessie. Soms wordt een inleiding mede verzorgd door een politicus;
  • werkbezoek: een organisatie treedt op als gastheer. We krijgen een presentatie over de organisatie o.a. met aspecten die je graag mee wilt geven aan "Den Haag" (of Brussel); een rondleiding; en een reflectie van een Kamerlid. 

Wij sluiten al onze sessies (bij voorkeur) af met een netwerkborrel of netwerklunch. 
& Al onze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk ook toegankelijk voor niet-VVD-leden. 

Aanmelden is wel noodzakelijk en kan voor zowel leden als niet-leden via: mijnvvd

Zet cookies aan om de video te tonen.