Wat doen Thematische Netwerken?

Binnen het Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie (EZI) hebben we 4 onderwerpen waar we ons structureel op richten - en aan die 4 onderwerpen zijn ook bestuursleden gekoppeld.

Dit zijn: 
- ondernemerschap & regelgeving - olv Joep Stassen
- innovatie - olv Hugo Bellaart
- energie - olv Detlef Meijer 

En aangezien ook Klimaat aan het Ministerie van Economische Zaken is toegevoegd, kunt u ons ook daarvoor benaderen. 
Voor de klimaatvraagstukken gericht op energie, is natuurlijk Detlef Meijer het aanspreekpunt. 
Voor overige vragen, kunt u contact opnemen met Karin Thomas

Overige inhoudelijke vragen of opmerkingen over het netwerk, mail naar: secretaris @ezi.vvd.nl
Algemene vragen of vragen over het lidmaatschap? Mail naar: strategie @vvd.nl 

Zet cookies aan om de video te tonen.