Waarom lid worden?

Ben jij liberaal denkend, maatschappelijk betrokken en vind je het interessant om je netwerk uit te breiden? Word dan lid van hét landelijke liberale netwerk voor Economische Zaken en Innovatie, én Energie!

Wat doen we?

Het Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie (EZI) organiseertdoor het hele land bijeenkomsten op het gebied van: ondernemerschap enregelgeving, energie, klimaat, MVO, innovatie (ook digitaal/ cyber), enmacro-economische vraagstukken. We verbinden deze thema’s aan liberale beleidsvorming.Bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld werkbezoeken op locatie. We vernemen dan de ins& outs van de sector en/of regio.
We houden themabijeenkomsten, waarbij we aande hand van inleidingen van diverse sprekers (politici, CEO’s of andereexperts) dieper ingaan op bovengenoemde thema’s. Bijeenkomsten mbt “hoe te handelenmet protectionistisch beleid van andere grootmachten”, Ondernemersevents, of bijvoorbeeld:Cybersecurity.

Verder geven we gevraagd en ongevraagd advies aan (VVD) politici via expertsessieswaarbij we in kleine groepen in gesprek gaan met een Kamerlid in het hart vande Nederlandse democratie: de Tweede Kamer in Den Haag.


Waarom lid worden?

  • Het netwerk biedt jou een unieke kans om te sparren met VVD politici:waaronder Eerste en Tweede Kamerleden, Staatsecretarissen, Ministers, enEuroparlementariers; (inter)nationale topsprekers, CEO’s, maar ook hooglerarenen andere ervaringsdeskundigen. 
  • Het netwerk is ontstaan vanuit de VVD, maar is zodanig opgezet dat hettoegankelijk is voor iedereen die het interessant vindt om overmaatschappelijke thema's te spreken. Elkaar ontmoeten en het uitwisselen van kennisstaan centraal. 
  • Een netwerk verbonden aan een politieke partij brengt mee dat politici onzeideeën en vragen makkelijk mee kunnen nemen naar Den Haag of Brussel: kortelijntjes & laagdrempelig.
  • Jouw input is niet enkel welkom, maar vooral ook waardevol, en biedt jou dekans invloed uit te oefenen op beleidsvorming en mee te praten over belangrijkethema’s die iedereen in Nederland en Europa aangaan! 

Kortom: Doe mee, Denk mee!

 

Aanmelden

Voor VVD-leden: meld je aan via mijnVVD.nl. En vink in het overzichtvan “Mijn netwerken” het Thematisch Netwerk Economische Zaken en Innovatie,aan. Lid worden is in dit geval gratis.

Natuurlijk kunnen ook niet-VVD-leden lid worden van het ThematischNetwerk EZI! Voor 30 euro per jaar bent u onze waardevolle Netwerkvriend. U heeftdan toegang tot alle openbare en besloten bijeenkomsten van het netwerk en uwbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan het netwerk zodat we veel evenementenkunnen (blijven) organiseren!

Wij hopen u snel te ontmoeten!