Verkiezings- expertsessie: Energietransitie

Aangezien (ervarings)deskundigen en betrokkenen zich aansluiten bij de thematische netwerken zullen wij ook een actieve rol hebben in het aandragen van thema's (en teksten) voor het VVD verkiezingsprogramma 2021. We organiseren diverse sessies met elk hun eigen focus om de onderwerpen goed aan bod te laten komen. Grijp je kans en schrijf mee! Deze bijeenkomst betreft: Energie & Klimaat, met Mark Harbers.

NB. Dit is een sessie die EZI samen met andere Thematische Netwerken zelf organiseert. 

Info, waaronder documentatie, volgt zo spoedig mogelijk, en is mede gebaseerd op ontvangen input van u! 

Programma:

18:30u: aanmelden beveiliging; we worden opgehaald om in 1 groep naar de fractiekamer te gaan (ben dus op tijd!)

19:00u - 21:00: bespreking content verkiezingsprogramma - mail je input hiervoor (t/m uiterlijk 10 maart) naar: energie.vvd@gmail.com.
Aan de hand van ontvangen input bereiden we de bijeenkomst voor om zo veel mogelijk diepgang in de discussie te kunnen bereiken. Indien er stukken ter voorbereiding zijn, komen die op deze website als bijlage. 

We willen in de bijeenkomst vooral ingaan op een lange termijn visie. Denk hierbij aan vragen als:
- waar willen we over 10 jaar staan met Nederland, en hoe gaan we dat bereiken?
- hoe gaan we de Parijs-doelstellingen halen op een betaalbare en betrouwbare wijze?

Tip: input voor de discussie kan de bijeenkomst op 10 februari zijn: Energietransitie in geopolitiek perspectief

21:00u: gezamenlijk verlaten we de fractiekamer en vervolgens het gebouw van de Tweede Kamer.


Ivm de locatie: fractiekamer, in het hart van de democratie - is vooraf aanmelden noodzakelijk; let op: het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden kan t/m zondag 15 maart via: mijnvvd, tenzij eerder het maximum aantal inschrijvingen bereikt is. Je komt in dat geval op een wachtlijst. (Meld je dus a.u.b. ook af indien je toch niet aanwezig kan zijn.)
Ook experts die geen VVD lid zijn, kunnen zich via mijnvvd aanmelden d.m.v. een registratie. Je wordt hiermee geen VVD lid. (Wel leuk als je je aansluit als vriend van EZI!)  


Bij aankomst in het Tweede Kamergebouw dien je je legitimatie bewijs te kunnen tonen.