Verkiezingsprogrammasessie: Pensioenen

Aangezien (ervarings)deskundigen en betrokkenen zich aansluiten bij de thematische netwerken zullen wij ook een actieve rol hebben in het aandragen van thema's (en teksten) voor het VVD verkiezingsprogramma 2021. We organiseren diverse sessies met elk hun eigen focus om de onderwerpen goed aan bod te laten komen. Grijp je kans en schrijf mee! Deze bijeenkomst betreft: pensioenen.

NB. Dit is een sessie die EZI samen met TN FinanciĆ«n zelf organiseert en een vervolg is op de pensioenschets die we eerder met diverse Thematische Netwerken samengesteld hebben. 

Info, waaronder documentatie, volgt zo spoedig mogelijk.