Verkiezingsprogrammasessie: Middeninkomens & Sociale Zekerheid*

Aangezien (ervarings)deskundigen en betrokkenen zich aansluiten bij de thematische netwerken zullen wij ook een actieve rol hebben in het aandragen van thema's (en teksten) voor het VVD verkiezingsprogramma 2021. We organiseren diverse sessies met elk hun eigen focus om de onderwerpen goed aan bod te laten komen. Grijp je kans en schrijf mee! Deze bijeenkomst betreft: Middeninkomsens & Sociale Zekerheid.

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert deze regiobijeenkomst en heeft als doel zo veel mogelijk input op te halen en een discussie te hebben aan de hand van 3 stellingen - die deze avond zullen gaan over Middeninkomens & Sociale Zekerheid

Deze discussie aan de hand van stellingen, zal ongeveer 1 uur duren, en begint om 20:00u. 
Aangezien de verkiezingsprogrammacommissie zelf ook aanwezig is deze avond, is er tevens (nog een uur) ruimte om nĂ¡ het behandelen van de 3 stellingen andere input mee te geven.
Voor deze bijeenkomst heeft de verkiezingsprogrammacommissie - naast TN EZI - ook TN Wonen uitgenodigd. 

Indien we meer info hebben, melden we het op deze pagina. 

Aanmelden kan via het formulier op deze site: Regiobijeenkomsten verkiezingsprogramma